محصولات

بادی

شیری زرد ابی بیرنگ

تزریقی

مشکی سبز زرد و قرمز ابی پلت و جعبه

صنعتی

هایمپک ای بی اس دگالن استافورم پلی آمید طلق و کریستال

پی وی سی

پولیکا و پروفیل و داکت

پت

پلیفورم پت پرک سفید